Rutkowski, M. (2023). Onomastyka otwarta. Współczesne kierunki rozwoju polskich badań nad nazwami własnymi. LingVaria, 18(1(35), 215–224. https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.15