Pilińska, A. (2023). Krakuś, radomek, warszewik i gdańskmen – uwagi o ekspresywnej potencji słowotwórczej wybranych nazw miast. LingVaria, 18(1(35), 253–268. https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.18