Czachur, W., & Wójcicka, M. (2023). Pamięcioznawstwo lingwistyczne w ujęciu Wojciecha Chlebdy. LingVaria, 18(2(36), 29–44. https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.02