Wołoszyn, J., Kieraś, W., & Woliński, M. (2023). Sieć powiązań derywacyjnych na materiale Słownika gramatycznego języka polskiego: Propozycja klasyfikacji. LingVaria, 18(2(36), 47–61. https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.03