Kosek, I. (2023). Odproprialny czy odapelatywny? – problemy opisu motywacji związków frazeologicznych z nazwą własną. LingVaria, 18(2(36), 85–95. https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.06