Czarnecka, K., Dzięgiel, E., & Kravchuk, A. (2023). Nazwa „mowa chachłacka” w relacjach powojennych przesiedleńców ze Wschodu zamieszkałych w zachodniej Polsce. LingVaria, 18(2(36), 195–208. https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.13