Bortliczek, M., & Bogoczová, I. (2023). Amatorskie promowanie gwary cieszyńskiej (wybrane formy, strategie, rozwiązania). LingVaria, 18(2(36), 209–223. https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.14