Buława, M. (2023). Gwarowe nazwy roślin derywowane semantycznie od nazw chorób. LingVaria, 18(2(36), 225–242. https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.15