Wasiuta, S. (2023). Etnolingwistyka kognitywna – w stronę integralnego opisu języka. LingVaria, 18(2(36), 267–276. https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.36.17