Jankowiak, M. (2019). Relikty polszczyzny północnokresowej na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej (południowe ziemie obwodu pskowskiego). Cz. II. LingVaria, 14(28), 135–144. https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.09