Łozowski, P. (2019). W poszukiwaniu kontinuum gramatyki i leksyki: przykład gramatykalizacji. LingVaria, 14(28), 29–42. https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.02