Sicińska, K. (2019). Formuła wyrażania szacunku w strukturze osiemnastowiecznego listu polskiego. LingVaria, 14(28), 107–119. https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.07