Jakubowicz, M. (2019). Rumuńska redakcja języka cerkiewnosłowiańskiego – zarys problematyki. LingVaria, 14(28), 197–207. https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.13