Dunaj, B. (2019). "Historia języka polskiego" Zenona Klemensiewicza a potrzeba nowej syntezy. LingVaria, 14(28), 245–252. https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.16