Jankowiak, M. (2019). Relikty polszczyzny północnokresowej na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej (południowe ziemie obwodu pskowskiego). Cz. I. LingVaria, 14(27), 149-164. https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.10