Grupa-Dolińska, M. (2019). Frazeologiczne kalki, półkalki i hybrydy w mowie dwujęzycznej społeczności staroobrzędowców mieszkających w Polsce. LingVaria, 14(27), 249-258. https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.16