KIKLEWICZ, A.; PRZYBYSZEWSKI, S. Estetyczne akty mowy jako przedmiot pragmalingwistyki: status, funkcje, formy: Cz. I. LingVaria, [S. l.], v. 16, n. 2(32), p. 31–43, 2021. DOI: 10.12797/LV.16.2021.32.04. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/lv/article/view/3915. Acesso em: 26 cze. 2022.