KONCZEWSKA, K. „Ratuję od zupełnego unicestwienia ślady naszej przeszłości, które zacierają się, nikną z dniem każdym”: Rękopisy Wandalina Szukiewicza jako nowe źródło do badań kontaktów językowych na pograniczu bałtycko-słowiańskim. LingVaria, [S. l.], v. 17, n. 1(33), p. 259–271, 2022. DOI: 10.12797/LV.17.2022.33.15. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/lv/article/view/4503. Acesso em: 25 maj. 2024.