Pajdzińska, Anna. 2020. „Baudouin De Courtenay – Prekursor Nie Tylko Strukturalizmu”. LingVaria 15 (2(30):33–42. https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.03.