Grochowski, Maciej. 2020. „Ewolucja kryteriów podziału Gramatycznego leksemów (relatory a spójniki)”. LingVaria 15 (2(30):55–65. https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.05.