Jadacka, Hanna. 2020. „Czy Opis Synchroniczny Systemu słowotwórczego Polszczyzny Jest Kompletny?”. LingVaria 15 (2(30):67–77. https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.06.