Kurdyła, Tomasz. 2020. „Zagadnienie Motywacji W Gniazdowym Opisie słowotwórstwa Gwarowego (na przykładzie Gwary Orawskiej)”. LingVaria 15 (2(30):107–119. https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.09.