Kiklewicz, Aleksander. 2016. „Postmodernizm Jako Czynnik Zmian We współczesnym językoznawstwie W Aspekcie Epistemicznym, społecznym I Etycznym (przy uwzględnieniu Innych Nauk humanistycznych): Cz. I”. LingVaria 11 (21):21-34. https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.03.