Urban, Roman. 2016. „Szkic Historii Lingwistyki Matematycznej W Rosji I ZSRR, Ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia Maszynowego”. LingVaria 11 (21):249-67. https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.21.