Przepiórkowski, Adam. 2015. „Inżynieria Lingwistyczna a Obecna Sytuacja językoznawstwa Polskiego”. LingVaria 10 (20):135-45. https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.11.