Danielewiczowa, Magdalena. 2013. „Językoznawstwo ogólne – Metodologiczny Projekt Ferdynanda De Saussure’a”. LingVaria 8 (16):43-44. https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.03.