„Habilitacje I Doktoraty Z językoznawstwa Na Wydziale Polonistyki UJ W Roku Akademickim 2012/2013”. 2013. LingVaria 8 (16):299-300. https://journals.akademicka.pl/lv/article/view/2886.