Kuźmicki, Marcin. 2021. „O Pewnej osobliwości W Wydaniu Kaliskich Rot sądowych, która może Stać Się Przestrogą Dla Badaczy Oraz edytorów tekstów Dawnych”. LingVaria 16 (1(31):85-98. https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.07.