Kurdyła, Tomasz. 2021. „O Wybranych Zaimkach Gwarowych Z Polski południowo-Wschodniej (przyczynek)”. LingVaria 16 (1(31):183-97. https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.14.