Ławrynow, Daria. 2021. „Językowy I Tekstowy Obraz Mazura Na Podstawie twórczości Stefana Rudanskiego”. LingVaria 16 (1(31):213-24. https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.16.