Babik, Zbigniew. 2021. „Witold Taszycki a Polska Onomastyka”. LingVaria 16 (1(31):237-46. https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.18.