Kiklewicz, Aleksander, i Sebastian Przybyszewski. 2021. „Estetyczne Akty Mowy Jako Przedmiot Pragmalingwistyki: Status, Funkcje, Formy: Cz. I”. LingVaria 16 (2(32):31-43. https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.04.