Pstrąg, Jakub. 2021. „Pozytywna Autoprezentacja Jako sposób Uwiarygodnienia własnej Osoby”. LingVaria 16 (2(32):93-106. https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.09.