Wysocka, Aneta. 2021. „Prozodia, Semantyka, Styl – O Hierarchii poziomów Ekwiwalencji W tłumaczeniu Piosenki Kabaretowej (studium Przypadku: Polskojęzyczne Warianty Money… Freda Ebba)”. LingVaria 16 (2(32):119-29. https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.11.