Sawaniewska-Mochowa, Zofia, i Katarzyna Siewert-Kowalkowska. 2021. „Germanizmy Emotywno-oceniające W Gwarach Kujawskich: Nazwy osób”. LingVaria 16 (2(32):133-48. https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.12.