Masłowska, Ewa. 2021. „Zaprzedać Duszę diabłu – reprodukowalność Mitu We Frazematyce Z Polskiego Obszaru Gwarowego I języka Potocznego W kontekście Kultury Tradycyjnej”. LingVaria 16 (2(32):167-83. https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.14.