Kubaszczyk, Joanna. 2021. „«Ile Przemilczam, Tego Nie wypowiem»: O (prze)milczeniu W Utworach Wisławy Szymborskiej I Ich przekładzie Na język Niemiecki”. LingVaria 16 (2(32):245-56. https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.20.