Bogocz, Irena. 2017. „Východolašská nářečí Versus Gwara zachodniocieszyńska, Czyli Dialektologiczna Wojna O Zaolzie”. LingVaria 12 (24):227-44. https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.15.