Grochowski, Maciej. 2017. „O poglądach Profesora Witolda Mańczaka Na Paradygmaty językoznawstwa”. LingVaria 12 (spec):19-28. https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.2SP.02.