Hrabia, Michał. 2022. „No Nie mów! Słownik pragmatemów?! Rozważania Nad Leksykograficznym Opisem wyrażeń Pragmatycznych W ujęciu Kontrastywnym (na przykładzie Polskich ekwiwalentów Francuskiego Pragmatemu Tu m’en Diras tant!)”. LingVaria 17 (1(33):99-113. https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.33.08.