Kuźmicki, Marcin, i Tomasz Mika. 2022. „Nie Tylko Bulla gnieźnieńska. O Znaczeniu Dokumentu Fundacyjnego Zbyluta (1153) Dla Polskich Badań historycznojęzykowych: Cz. II: Relacje między Przekazami”. LingVaria 17 (1(33):145-72. https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.33.10.