Konczewska, Katarzyna. 2022. „«Ratuję Od zupełnego Unicestwienia ślady Naszej przeszłości, które Zacierają się, Nikną Z Dniem każdym»: Rękopisy Wandalina Szukiewicza Jako Nowe źródło Do Badań kontaktów językowych Na Pograniczu bałtycko-słowiańskim”. LingVaria 17 (1(33):259-71. https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.33.15.