Pilińska, Anna. 2023. „Krakuś, Radomek, Warszewik I gdańskmen – Uwagi O Ekspresywnej Potencji słowotwórczej Wybranych Nazw Miast”. LingVaria 18 (1(35):253-68. https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.18.