Jankowiak, Mirosław. 2019. „Relikty Polszczyzny północnokresowej Na rubieżach Dawnej Rzeczypospolitej (południowe Ziemie Obwodu pskowskiego). Cz. II”. LingVaria 14 (28):135–144. https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.09.