Tołstojewa, Swietłana M. 2019. „Język I Kultura Polskich górali”. LingVaria 14 (27):105-11. https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.07.