Jankowiak, Mirosław. 2019. „Relikty Polszczyzny północnokresowej Na rubieżach Dawnej Rzeczypospolitej (południowe Ziemie Obwodu pskowskiego). Cz. I”. LingVaria 14 (27), 149-64. https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.10.