Wołk, M. (2020) „O znaczeniu przymiotnika nieszczęsny we współczesnej polszczyźnie”, LingVaria, (1(29), s. 89-101. doi: 10.12797/LV.15.2020.29.06.