Waszakowa, K. (2020) „Wieloaspektowość pojęcia konceptualizacja w gramatyce Ronalda Langackera (spojrzenie z perspektywy użytkownika terminologii kognitywnej)”, LingVaria, (1(29), s. 9-30. doi: 10.12797/LV.15.2020.29.01.