Grochowski, M. . (2020) „Ewolucja kryteriów podziału gramatycznego leksemów (relatory a spójniki)”, LingVaria, 15(2(30), s. 55–65. doi: 10.12797/LV.15.2020.30.05.