Jadacka, H. . (2020) „Czy opis synchroniczny systemu słowotwórczego polszczyzny jest kompletny?”, LingVaria, 15(2(30), s. 67–77. doi: 10.12797/LV.15.2020.30.06.